QUIZY W JĘZYKACH OBCYCH

W lutym 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju odbyły się zajęcia rozwijające umiejętności językowe. Młodzież z klas licealnych i trzeciej gimnazjum rozwiązywała quizy w języku angielskim i niemieckim. Uczniowie, pracując w grupach, mieli możliwość wykazania się swoją wiedzą w zakresie odgadywania przysłów polsko-angielsko-niemieckich. Uzupełniali również teksty z tak zwanymi „Fałszywymi przyjaciółmi”,
czyli słowami  lub wyrażeniami brzmiącymi w językach obcych tak samo lub podobnie,
ale mającymi inne znaczenie. Za prawidłowo rozwiązane ćwiczenia wychowankowie zostali nagrodzeni bardzo dobrymi ocenami.

Ewa Borecka

Agnieszka Zielińska