JAN PAWEŁ II

 W dniu 1 kwietnia 2019 roku w naszej szkole odbyła się akademia upamiętniająca
Jana Pawła II. Uczniowie z wielką powagą wypowiadali swoje kwestie, które przypominały przebieg  życia, myśli i idee  Karola Wojtyły. Na zakończenie spotkania została wyświetlona prezentacja multimedialna mówiąca o człowieku, który zmienił oblicze Kościoła na całym świecie.