#SZKOŁA PAMIĘTA

Zespół Szkół Specjalnych w Busku- Zdroju po raz kolejny włączył się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.

Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę upamiętniania, pielęgnowania pamięci o ważnych postaciach związanych z historią danego miejsca, regionu w związku ze zbliżającymi się dniami, w których w szczególny sposób pamiętamy
o zmarłych.
W tym trudnym roku 2020 z powodu epidemii akcja miała nieco inny wymiar. Uczniowie, którzy z racji obostrzeń sanitarnych nie mogą opuszczać Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego  „Górka”, wykonali prace plastyczne tematycznie związane ze Świętem Zmarłych. Natomiast nauczyciele Zespołu Szkól Specjalnych w Busku- Zdroju wraz z dyrektorem Justyną Kwiatkowską, dyrektorem Szpitala Markiem Arabskim odwiedzili grób dr Szymona Starkiewicza, założyciela szpitala. Wspólnie posprzątano grobowiec, zapalono znicze i złożono okolicznościową wiązankę. Pamięć o nim jest wyrazem szacunku dla jego zasług, które nierozerwalnie łączą się z historią szkoły i Buska. 

                                                                                                                 Opracowała Ewa Tomala