KLUB MIŁOŚNIKÓW POEZJI I TEATRU

           Organizowane spotkania wpływają na ogólny rozwój wychowanków, zwiększenie poczucia własnej wartości, otwartości na innych. Zajęcia kształcą kluczowe umiejętności – samodzielnego myślenia, słuchania ze  zrozumieniem, wypowiadania się na dany temat, argumentowania. Zwracają uwagę na stosowanie poprawnej dykcji, wyrazistości mowy, modulacji głosu. Praca z tekstami literackimi wpływa na wyzwolenie aktywności ruchowej dzieci, odreagowanie napięć. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w organizowanych spotkaniach. Zawsze towarzyszy im śmiech, radość i zabawa.
W zajęciach uczestniczą uczniowie klas I- III. Spotkania odbywają się w ramach trzech modułów: literackiego, logopedycznego oraz muzyczno – ruchowego. Każdy z nich wpływa na integrowanie różnych obszarów aktywności twórczej naszych wychowanków.

Skip to content