KOŁO EKOLOGICZNE

W naszej szkole działa Koło Ekologiczne. Celem koła jest rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów, skłanianie ich do samodzielnego poznawania świata przyrodniczego. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego człowieka. Dostrzeganie pozytywnych zmian zachodzących w środowisku oraz wpływu degradacji środowiska na zdrowie człowieka. Poznawanie sposobów ochrony przyrody. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych propagujących zdrowy styl życia.
W ramach koła braliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata , Dzień Ziemi, Światowy dzień zwierząt, Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień bez papierosa. Nasi uczniowie zaangażowani są równie w ogólnopolski program profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj formę”. Co roku bierzemy udział w konkursach ekologicznych organizowanych przez władze lokalne oraz  inne jednostki promujące czyste środowisko i zdrowy styl życia. Spotkania odbywają się wg harmonogramu spotkań.
Opiekunami koła są: Magdalena Gawrońska, Iwona Klepka i Dorota Papaj.

Skip to content