SZKOLNE KOŁO HISTORYCZNE

Szkolne Koło Historyczne działające w Zespole Szkół Specjalnych  w Busku – Zdroju prowadzone jest w formie zajęć pozalekcyjnych.

Cele realizowane  podczas spotkań Koła:

– zapoznawanie  uczniów z istotnymi wydarzeniami z historii Polski i świata;

– rozwijanie  i pogłębianie  zainteresowań historycznych
z poszczególnych epok;

– doskonalenie  umiejętności niezbędnych do zrozumienia procesów zachodzących w przeszłości i obecnie;

– pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursach
i olimpiadach historycznych.

 

Skip to content