WIZYTA MIKOŁAJA W SZPITALU ,,GÓRKA”

Szósty grudnia to dzień, na który czekają przez cały rok wszystkie dzieci. Najmłodsi pacjenci przebywający na leczeniu w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” przygotowali się na to spotkanie wyjątkowo starannie. Napisali listy, nauczyli się piosenek i wierszyków o Mikołaju, a także byli wyjątkowo grzeczni.

Kiedy nadszedł długo oczekiwany 6 grudnia 2018r., o godzinie 14 rozpoczęła się mikołajkowa zabawa. Były konkursy, animacje, słodycze, a przede wszystkim dużo radości
i uśmiechu. W trakcie zabawy przybył Mikołaj, który dla wszystkich dzieci przyniósł piękne prezenty. Nie zapomniał również o małych pacjentach leżących po zabiegach operacyjnych. Było to niezwykle wzruszające spotkanie, pełne dziecięcej radości, życzeń, pamiątkowych zdjęć i bożonarodzeniowych kolęd.

Na zabawie mikołajkowej gościli również przyjaciele  Szpitala „ Górka” i sponsorzy tego niezwykłego wydarzenia, bez pomocy których Mikołaj nie zdołałby przygotować tak pięknych prezentów.

 Pan Jerzy Kolarz – Starosta Buski wspólnie z Zarządem Powiatu ufundował paczki
ze słodyczami. Pan Wojciech Legawiec- Prezes Uzdrowiska Busko S.A. sfinansował  upominki w postaci zabawek.

Po raz pierwszy po kilkuletniej przerwie małych pacjentów Szpitala „Górka” odwiedzili członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi Przy Hucie Celsa w Ostrowcu Świętokrzyskim: Grzegorz Krzemiński, Janusz Czupryński, Halina Tomczyk, Stefan Zajączkowski. Oprócz słodyczy obdarowali dzieci wyjątkowym prezentem w postaci krwi niezbędnej podczas operacji.

Słodycze, książki, owoce ufundowali również: Firma FOX, Buskowianka S.A, PHU Sawa, Anna Brożek, Piotr Wąsowicz– Radny Powiatu Buskiego, Kaufland Busko, Renata Rutkowska- Mężyk. 

Spotkanie z Mikołajem w Szpitalu „Górka” zorganizowane zostało dzięki dobrej współpracy dyrektorów: Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” i Zespołu Szkół Specjalnych, dla których dobro małych pacjentów jest szczególnie ważne.

Opracowanie: AM ( Agnieszka Mierzwińska)

Zdjęcia: AG ( Agnieszka Gembiś)

Skip to content