SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

27 marca odbyło się  spotkanie z doradcą zawodowym skierowane do uczniów klas VII –VIII,  III gimnazjum oraz zespołu klas licealnych. Pani Elżbieta Rubinowska omówiła zagadnienia dotyczące współczesnego rynku pracy.  Młodzież mogła dowiedzieć się jakie są  trendy 
w zawodach oraz co oferuje współczesny rynek pracy i jakie są jego wymagania.
W czasie spotkania uczniowie wzięli także udział w zabawie , która miała za zadanie pokazać jak organizują swoje miejsce pracy i jak pracują w grupie.