PROJEKT EDUKACYJNY W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

„Nasza bajka”

10 kwietnia 2019 zakończono projekt edukacyjny pod tytułem „Nasza bajka”. Założeniem projektu było przeciwdziałanie spadkowi poziomu czytelnictwa w społeczeństwie polskim oraz promowanie nawyku dziecięcego czytania w dobie rozwoju techniki komputerowej, telewizji i filmu.
W pierwszej fazie projektu wychowankowie przedszkola oraz uczniowie klas I-III uczestniczyli w głośnym czytaniu znanych i lubianych bajek. Odbyła się również lekcja biblioteczna, podczas której dzieci rozmawiały na temat poznanych utworów literackich. Następnie przeprowadzono quiz o postaciach. Dzieci wykonały również prace plastyczne  dotyczące  „Mojego ulubionego bohatera bajkowego”.
W drugiej fazie grupa uczniów napisała oraz zilustrowała klasową bajkę pt. „Majka
w sanatorium”. Młodzi twórcy wykazali się dużą pomysłowością, wiele przygód bohaterki zaczerpnęli z własnych doświadczeń. Efekty swojej pracy  zaprezentowali podczas głośnego czytania klasowej bajki.

Młodym pisarzom życzymy dalszych sukcesów!