PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH

„Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych” to temat spotkania z panią
Joanna Król-Koreptą, doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju. Uczniowie obecni na spotkaniu mogli dowiedzieć się, że plan edukacyjno-zawodowy
to całokształt zamierzeń dotyczących kształcenia i pracy zawodowej a pojęcie „kariera edukacyjno-zawodowa” oznacza przebieg realizacji założonego przez ucznia planu życiowego.