ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA

 W dniu 29 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych odbyła się akademia poświęcona 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku.
Aby upamiętnić ten doniosły fakt historyczny, uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż słowno-muzyczny, dotyczący odległych wydarzeń związanych z nowatorskimi zmianami ustrojowymi w naszym państwie.