BEZPIECZNE WAKACJE- SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

W piątek 14.06.2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne przygotowane przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju.
Celem akcji było poszerzenie wiedzy uczniów  na temat  bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. W trakcie prelekcji omówiono właściwe zachowania w sytuacjach zagrożenia. Przypomniano numery telefonów alarmowych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Niebywałą atrakcją okazał się pokaz sprzętu gaśniczego. Podsumowaniem  spotkania były wspólne zdjęcia i podziękowania.