KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole przystąpiło do XI edycji Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” uzyskując certyfikat potwierdzający udział w tym projekcie.
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to organizowana przez markę Kubuś ogólnopolska akcja edukacyjna skierowana do przedszkoli w całej Polsce.
Celem programu było zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku do przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu.
Dzieci uczestniczyły w cyklu 6 spotkań zorganizowanych w oparciu  o scenariusze przesłane przez organizatorów programu. Otrzymały również  Karty Sprawności ,,Kubusiowego Przyjaciela Natury”. Podczas realizacji zadań wykazały się dużym zaangażowaniem
i świetnie się bawiły.