BEZPIECZNIE NA CO DZIEŃ

W dniu 7.10.2019 r. w Zespole Szkół Specjalnych odbyło się podsumowanie projektu edukacyjno-wychowawczego „Bezpiecznie na co dzień” realizowanego z grupą uczniów
z klas IV-VIII szkoły podstawowej i  klasy I szkoły ponadpodstawowej.
Głównym założeniem podjętych działań  było upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach
z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w codziennym życiu oraz kształcenie właściwych zachowań  w obliczu zagrożenia. Cały projekt został podzielony na cztery moduły,
tj. „Bezpieczna droga do szkoły”, „Stop uzależnieniom”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Stop cyberprzemocy”.  Do najważniejszych zadań projektowych podjętych przez podopiecznych należało: zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju,  przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wzięcie udziału w zajęciach z profilaktyki uzależnień  
i cyberprzemocy, a także przygotowanie tematycznych plakatów.
Opracowana prezentacja multimedialna była efektem trzytygodniowej pracy naszych uczniów. Jej tematyka uświadomiła wszystkim jak ważną sprawą jest bezpieczeństwo
w życiu każdego z nas.