CZŁOWIEK JEST CZĄSTKĄ PRZYRODY

26.11.2019 r. odbyła się prezentacja efektów projektu edukacyjnego pt. „Człowiek jest cząstką przyrody”.  Głównym celem projektu było uświadomienie uczniom  jaką rolę pełni człowiek w środowisku i jak jego działania wpływają na przyrodę.  W ramach projektu uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego mieli możliwość zobaczyć prezentację i wysłuchać ciekawych opowieści przedstawiciela Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego na temat bioróżnorodności gatunków roślinnych i zwierzęcych oraz ich przystosowaniu do zmieniającego się klimatu na Ziemi. Zaproszono również Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju, którego prelekcja dotyczyła skutków zanieczyszczeń powietrza i wody oraz działań ekologicznych, które należy podejmować, aby chronić przyrodę.
Uczniowie realizując projekt  wykonali plakat tematyczny, opracowali prezentację multimedialną oraz wzięli udział w konkursie, do którego odpowiedzi znajdowały się na tablicy w postaci ilustracji i krótkich opisów.