POZNAJĘ SAMEGO SIEBIE…

                21.02.2020r. uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej i 1-3 liceum podczas spotkania z panem Marcinem Radotą, doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju, poszerzali swoją wiedzę na temat własnych zdolności oraz temperamentu.W połączeniu z określonymi zainteresowaniami są to podstawowe elementy pozwalające wybrać wymarzony zawód. Młodzież po wypełnieniu „Karty zainteresowań”
i „Ankiety skłonności zawodowych” weryfikowała swoje plany zawodowe. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ pomogły sprecyzować lub potwierdzić zawodowe plany na przyszłość.