TARGI EDUKACYJNE

28.02.2020 r. Zespół Szkół Specjalnych brał udział w 16. Powiatowych Targach Edukacyjnych. Celem tego przedsięwzięcia jest zapoznanie uczniów ósmych klas szkoły podstawowej z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez  Powiat Buski. Umożliwia to młodzieży dokonanie optymalnego wyboru dalszej drogi kształcenia.