RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

Wychowankowie specjalnych grup wychowawczych 14 kwietnia 2021r. uczestniczyli
w zajęciach w ramach programu edukacyjnego ,,Ratujemy i uczymy ratować”, którego celem jest nauka elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowania
w dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś obok potrzebuje pomocy.
Po wstępnej, teoretycznej części szkolenia uczniowie przystąpili do części praktycznej. Ćwiczyli wzywanie pomocy, przedstawiali kolejno wszystkie czynności wykonywane
przez osoby udzielające pierwszej pomocy, według poznanego wcześniej schematu.
Każdy wychowanek mógł pod okiem nauczyciela, przećwiczyć poszczególne czynności ratujące życie.
Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę.

           

 

 

 

          

 

 

Organizator/foto: E. Tomala, I. Klepka

Skip to content