DZIEŃ DOGOTERAPII

15 czerwca obchodzimy dzień dogoterapii-kyneoterapii. Dogoterapia stanowi jedną
z naturalnych form rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych. Dzięki zabawie i ćwiczeniom z odpowiednio wyszkolonymi psami, osoby te mają możliwość szybszego powrotu do zdrowia
i nabywania większej sprawności. Kontakt z psem pozwala na wzrost poczucia własnej wartości, uczy empatii i odpowiedzialności.
Celem zajęć było przybliżenie wychowankom znaczenia roli psa w życiu każdego człowieka. Wychowankowie obejrzeli film „Dogoterapia”, odpowiadali na tematyczne zagadki i wykonywali tematyczne plakaty. Uhonorowaniem tych poczynań było zorganizowanie wystawy pięknych prac.
Organizator/foto: Anna Frączkiewicz

Skip to content