NARODOWE CZYTANIE 2021

Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zaprezentowali fragment tekstu Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Spotkanie odbyło się w sobotę, 4 września 2021 roku.

Ten wyjątkowy utwór piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Dzieło Zapolskiej wzbogaciło literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego.Oznacza zakłamanie, obłudę, dbanie wyłącznie o pozory. To zespół cech i postaw charakteryzujący się podwójną moralnością.

Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko
stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. 

Skip to content