ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Młodzież klas VI-VIII Zespołu Szkół Specjalnych bierze udział realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” ogłoszonego przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Busku -Zdroju. Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego ze strony rówieśniczej.
W ramach realizacji zadań XII edycji programu w zakresie tworzenia szkoły wolnej od uzależnień młodzież rozwiązywała test pt. „Co powinniśmy wiedzieć o paleniu tytoniu?”  oraz wykonała tematyczne plakaty z hasłami propagującymi zdrowy, wolny od nikotynizmu styl życia.
Organizator/foto: E. Lotko-Pikul, J. Pasternak

Skip to content