Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

Ostatnią w tym roku szkolnym zbiórkę harcerze postanowili poświęcić tematyce ekologii.
Troska o przyrodę ma priorytetowe znaczenie i każdy człowiek może dołożyć swoją cegiełkę
na rzecz ochrony środowiska. Aby jednak pomagać a nie szkodzić, trzeba wykazać się świadomością działań proekologicznych. Harcerze chcąc sprawdzić swoją wiedzę z dziedziny ekologii rozwiązywali test, w którym musieli wykazać się znajomością takich zagadnień jak recykling, dziura ozonowa, smog, kwaśne opady oraz efekt cieplarniany. Kolejnym zadaniem, które musieli wykonać było uzupełnienie krzyżówki przyrodniczej oraz ułożenie z rozsypanki wyrazowej haseł promujących działania „eko”. Na zakończenie spotkania harcerze mieli możliwość wykazać się ciekawymi pomysłami, w jaki sposób będą promować codzienną ekologię w swoim otoczeniu w czasie wakacji.
Organizatorzy/foto: E. Lotko-Pikul, M. Kilijanek

Skip to content