AKCJA ,,SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Akcja ,,Sprzątanie świata” 19.09.2022 była nie tylko spacerem integracyjnym.
To przede wszystkim praktyczna lekcja szacunku do przyrody. Porządkowanie terenu wokół budynku szpitala- podniesiona butelka, puszka czy papierek była lekcją odpowiedzialności skierowaną na kształcenie określonych postaw w codziennym życiu. Mamy nadzieję,
że wyedukowani w ten sposób młodzi ludzie będą mogli kiedyś przełamać łańcuch nieodpowiednich zachowań wobec degradacji naszej planety z uwagi na kulturę
jej mieszkańców. Miłym akcentem ekologicznych działań było wspólne biesiadowanie przy grillu oraz wykonanie gazetki okolicznościowej na hallu oddziału.
Organizator: Anna Mazur

Skip to content