JA I MOJA RODZINA

Celem kolejnej zbiórki harcerskiej było kształtowanie poczucia przynależności do rodziny
oraz rozbudzanie szacunku dla osób starszych. Dzieci wymieniały członków swojej rodziny, przypominały sobie daty Dnia Matki, Dziadka i Babci, opowiadały różne ciekawe historyjki związane ze wspólnymi zabawami z rodzicami. Każe dziecko dostało także do rozwiązania krzyżówkę z hasłem oraz diagram, na którym trzeba było wyszukać i zaznaczyć nazwy członków rodziny. Ostatnim zadaniem harcerzy było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej rodzinę.
Organizator/Zdjęcia wykonano aparatem fotograficznym Canon w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości”: E. Lotko-Pikul, M. Kilijanek

Skip to content