DOBRY START -WZMACNIAJĄCA ROLA SZKOŁY W ROZWIJANIU KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI

Na zajęciach z wychowawcą w dniu 18.01.2023r. uczniowie klasy VII-VIII zastanawiali się,
czy szkoła i studia wystarczająco dobrze przygotowują do dorosłego życia? Jakie kompetencje
są potrzebne, aby stawiać czoło osobistym i zawodowym wyzwaniom? Jak odkrywać swoje talenty, wykorzystywać mocne strony oraz poczuć się pewniej w przyszłości?
Z broszur edukacyjnych pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy młodzież dowiedziała,
że w nowoczesnej edukacji premiowane są zaawansowane umiejętności poznawcze,
takie jak krytyczne myślenie, kreatywność, rozwiązywanie złożonych problemów.
Co ciekawe, wraz z postępującą cyfryzacją, na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie
na umiejętności techniczne takie jak obsługa urządzeń nowoczesnej technologii.
Na zajęciach uczniowie mieli również okazję zapoznać się z budową i działaniem drukarki 3D oraz aparatu fotograficznego Canon. Oglądali urządzenia do wykonywania profesjonalnych zdjęć pozyskane w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.
Organizator/Zdjęcie wykonano aparatem Canon w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości”: Elżbieta Lotko-Pikul

Skip to content