NARODOWE CZYTANIE

Nad Niemnem to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów
i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza.
Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta. Nad Niemnem to jeden
z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego.

Podczas 12. odsłony Narodowego Czytania uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych 
w Busku-Zdroju zaprezentowali fragmenty opisujące bogatą nadniemeńską przyrodę,
wspaniałe pejzaże, bogaty obraz życia społecznego. Ta nastrojowa książka, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swym patriotycznym przesłaniu pozwoliła nam
na ponowne spotkanie z rodzinami Bohatyrowiczów i Korczyńskich.

Od kilku lat, podczas Narodowego Czytania, uczniowie Zespołu prezentują najwybitniejsze dzieła literatury polskiej stanowiące podstawę naszej kultury i tożsamości. Zapoznają się również
z wielkimi ideami czasów, w których powstawały.

Organizator/Zdjęcia wykonano aparatem fotograficznym Canon w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości”: Dorota Józefiak, Marta Karpowicz, Agnieszka Kaszewska

Skip to content