Ważne informacje dla rodziców

 

Dokumenty wymagane do przyjęcia ucznia do Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju

 

  • Opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli dziecko taki dokument posiada).
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli dziecko taki dokument posiada).
  • Zaświadczenie ze szkoły macierzystej potwierdzające uczęszczanie dziecka do danej klasy.
  • Zakres materiału do realizacji w szkole przyszpitalnej.

 

Prosimy również o zabranie podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, które są niezbędne podczas prowadzonych zajęć.

Uczniom przebywającym w naszej szkole (kończącym pobyt) wystawiane są zaświadczenia z ocenami cząstkowymi, które są przesyłane na adres szkoły macierzystej.

Skip to content