DORADZTWO ZAWODOWE

Drodzy Rodzice,

Wasze dzieci przygotowują się do jednej z ważniejszych decyzji w swoim życiu. Tą decyzją jest wybór szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej związanej z wyborem zawodu. Proces podejmowania decyzji zapewne nie tylko dla Waszych dzieci, ale i dla Was, Rodziców, jest ekscytujący i trudny. Dlaczego? Choćby dlatego, że świat edukacji oraz pracy zmienia się dynamicznie. Łatwiej będzie podjąć właściwą decyzję, jeśli będziecie mieć informacje między innymi o talentach, możliwościach, zainteresowaniach swoich dzieci, o zmianach w systemie edukacji, o najnowszych trendach  na rynku pracy. W większości  podejmowanie świadomych decyzji zawodowych wśród dzieci i młodzieży odbywa się wraz z rodzicami. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty wraz z Dyrektorami szkół pragnie wspierać Was, Rodziców, w pełnieniu funkcji doradczych dla swoich dzieci.  W tym celu na terenie naszego powiatu został  uruchomiony Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dla rodziców i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.  Ma on siedzibę w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3.  Dzięki temu macie Państwo  możliwość:

  • skorzystania z konsultacji dla rodziców w szkole lub Punkcie Doradztwa
  • przeprowadzenia indywidualnej porady i diagnozy – po wcześniejszym ustaleniu terminu
  • uzyskanie informacji na temat możliwości dalszego kształcenia dla ucznia
  • uzyskanie informacji na temat zawodów przyszłości i aktualnych trendów na rynku pracy.

Punkty Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego współpracują z różnymi instytucjami mogącymi wesprzeć prowadzoną działalność informacyjno-edukacyjną m.in. z OHP, Izbą Rzemieślników  i Pracodawców, urzędami pracy, ośrodkami akademickimi, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Działalność Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego przeznaczona jest dla wszystkich tych,  dla których ważnym zagadnieniem i szczególną troską jest właściwe ukierunkowanie dzieci i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i przyszłego zawodu adekwatnego do przejawianych predyspozycji i zainteresowań.

Liczymy, że chętnie skorzystają państwo z proponowanej oferty współpracy.

https://kuratorium.kielce.pl/25773/komunikat-w-sprawie-powolania-punktow-doradztwa-edukacyjno-zawodowego/ 

Punkty Doradztwa Zawodowego w Busku –Zdroju:

  • Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku- Zdroju (wcześniejsze ustalenie porady pod nr tel. 608 356 155 po godz. 16)
  • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP ul. Kościuszki 60/204 (wcześniejsze ustalenie porady pod nr tel. . 41 370 82 84 w godz. 9-16)
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju al. Mickiewicza 27 ( rejestracja telefoniczna 501 356 354, 41 378 3597 ) czynna od 8 do 17

 

 Oferta zawodów dostępna w sieci edukacji na terenie województwa świętokrzyskiego jest umieszczona  na stronie

 https://kuratorium.kielce.pl/pl/oferta-zawodow/

Doradztwo zawodowe – wybrane wartościowe strony internetowe

 

 

Skip to content