1 BUSKA DRUŻYNA WIELOPOZIOMOWA

„NIEPRZETARTEGO SZLAKU”

 

Głównym celem spotkań drużyny jest przeżywanie harcerskiej przygody poprzez zabawę i wspólne działanie, zdobywanie nowych umiejętności, nawiązywanie i pogłębianie więzi koleżeńskich.
Zajęcia dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań młodych uczestników, dlatego też niosą one wiele radości, zadowolenia, pomagają zapomnieć o bólu i rozłące z najbliższymi.

Drużyna bierze udział w różnorodnych imprezach organizowanych przez Komendę Hufca. Są to rajdy, zloty, festiwale, które pozwalają naszym wychowankom na integrację z innymi harcerzami, prezentowanie własnych umiejętności, wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie, satysfakcję z pokonania stawianych wyzwań.

Najciekawsze chwile, interesujące wydarzenia, barwne imprezy udokumentowane są w Kronice Drużyny, której pierwszy zapis sięga 1978 roku.

Opiekunami drużyny są: Marzena Kilijanek, Elżbieta Lotko-Pikul, Elżbieta Gubała.

Skip to content