Kadra pedagogiczna

 

Dyrektor Zespołu – Justyna Kwiatkowska

Kierownik Zespołu Pozalekcyjnego Zajęć Wychowawczych – Ewa Tomala

Kadrę pedagogiczną Zespołu stanowi grono nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do nauczanego przedmiotu, rodzaju prowadzonych zajęć oraz są specjalistami z zakresu pedagogiki leczniczej i oligofrenopedagogiki.
Biorąc pod uwagę potrzeby naszych uczniów, nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieci
i młodzieży.

Przegląd kadry pedagogicznej

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot, rodzaj prowadzonych zajęć
Borecka Ewa język niemiecki
Gawrońska Magdalena przyroda, geografia, biologia
 Gembiś Agnieszka wychowanie przedszkolne
Gubała Elżbieta pozalekcyjne zajęcia wychowawcze
Frączkiewicz Anna pozalekcyjne zajęcia wychowawcze
Józefiak Dorota pozalekcyjne zajęcia wychowawcze
Karpowicz Marta edukacja wczesnoszkolna
Kaszewska Agnieszka nauczyciel bibliotekarz, język polski
 Kilijanek Marzena pozalekcyjne zajęcia wychowawcze
 Klepka Iwona pozalekcyjne zajęcia wychowawcze
Kwiatkowska Justyna język polski
 Kwaśniewski Marek pozalekcyjne zajęcia wychowawcze
 Lotko-Pikul Elżbieta chemia, fizyka,
Mazur Anna pozalekcyjne zajęcia wychowawcze
Mierzwinska-Mrugała Agnieszka język polski, zajęcia komputerowe, informatyka
Pałka Maria podstawy przedsiębiorczości
Papaj Dorota pozalekcyjne zajęcia wychowawcze
Pasternak Justyna matematyka, informatyka
Romanowska Jolanta religia
Sańpruch Małgorzata matematyka
Sempioł Małgorzata język angielski
Tomala Ewa wiedza o społeczeństwie, pozalekcyjne zajęcia wychowawcze
Zabłotna Beata wychowanie przedszkolne
Żabiński Mariusz historia