Kadra pedagogiczna

Dyrektor Zespołu – Justyna Kwiatkowska

Kierownik Specjalnych Grup Wychowawczych – Ewa Tomala

Kadrę pedagogiczną Zespołu stanowi grono nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje
do nauczanego przedmiotu, rodzaju prowadzonych zajęć oraz są specjalistami z zakresu pedagogiki leczniczej i oligofrenopedagogiki.

Biorąc pod uwagę potrzeby naszych uczniów, nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieci
i młodzieży.

Przegląd kadry pedagogicznej

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot, rodzaj prowadzonych zajęć
Borecka Ewa język niemiecki
Frączkiewicz Anna specjalne grupy wychowawcze
Józefiak Dorota specjalne grupy wychowawcze
Karpowicz Marta specjalne grupy wychowawcze
Kaszewska Agnieszka nauczyciel bibliotekarz, język polski
 Kilijanek Marzena edukacja wczesnoszkolna
 Klepka Iwona specjalne grupy wychowawcze
Kwiatkowska Justyna język polski
 Kwaśniewski Marek specjalne grupy wychowawcze
 Lotko-Pikul Elżbieta chemia, fizyka, biologia, przyroda
Mazur Anna specjalne grupy wychowawcze
Jędrocha Aleksandra język polski
Pasternak Justyna matematyka, informatyka
Bitner -Sarna Beata religia
Sempioł Małgorzata język angielski
Tomala Ewa historia, historia i teraźniejszość, geografia, specjalne grupy wychowawcze
   

 

Skip to content