Kadra pedagogiczna

 

Dyrektor Zespołu – Justyna Kwiatkowska

Kierownik Wychowania – Ewa Tomala

Kadrę pedagogiczną Zespołu stanowi grono nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do nauczanego przedmiotu, rodzaju prowadzonych zajęć oraz są specjalistami z zakresu pedagogiki leczniczej i oligofrenopedagogiki.
Biorąc pod uwagę potrzeby naszych uczniów, nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieci
i młodzieży.

Przegląd kadry pedagogicznej

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot, rodzaj prowadzonych zajęć
Borecka Ewa język niemiecki
Gawrońska Magdalena przyroda, geografia, biologia
 Gembiś Agnieszka wychowanie przedszkolne
Frączkiewicz Anna grupy wychowawcze
Józefiak Dorota grupy wychowawcze
Karpowicz Marta edukacja wczesnoszkolna
Kaszewska Agnieszka nauczyciel bibliotekarz
 Kilijanek Marzena grupy wychowawcze
 Klepka Iwona grupy wychowawcze
Kwiatkowska Justyna język polski
 Kwaśniewski Marek grupy wychowawcze
 Lotko-Pikul Elżbieta chemia, fizyka,
Mazur Anna grupy wychowawcze
Mierzwinska-Mrugała Agnieszka język polski, historia, informatyka
Papaj Dorota grupy wychowawcze
Pasternak Justyna matematyka, informatyka
Romanowska Jolanta religia
Sempioł Małgorzata język angielski
Tomala Ewa wiedza o społeczeństwie, grupy wychowawcze
Zabłotna Beata wychowanie przedszkolne