HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH rok szkolny 2021/2022

Lp TYP ZAJĘĆ IMIĘ I NAZWISKO PROWADZĄCEGO DZIEŃ TYGODNIA Daty realizacji zajęć GODZINY REALIZACJI
1 Koło Informatyczne  

 

 

 

 

Justyna Pasternak

czwartek 16 – IX -2021

7, 28 – X – 2021

18 – XI – 2021

9 – XII – 2021

13 – I – 2022

3, 24 – II – 2022

17 – III- 2022

7, 28 – IV – 2022

19 – V- 2022

9 – VI – 2022

1120 – 1205
2 Szkolny Klub Europejski  

 

 

 

Anna Frączkiewicz

Dorota Józefiak

czwartek 9, 30–  IX – 2021

21  –  X – 2021

11 – XI – 2021

2, 30 – XII – 2021

20  – I – 2022

10 – II – 2022

3, 24 – III- 2022

14  – IV – 2022

5, 26 – V- 2022

16 – VI – 2022

1800 – 1845
3  

 

Koło Ekologiczne

 

 

Anna Mazur

Dorota Papaj

 

piątek 10 –  IX – 2021

1, 22 – X – 2021

12 – XI – 2021

3 – XII – 2021

7, 28 – I – 2022

18 – II – 2022

11 – III- 2022

1, 22 – IV – 2022

13 – V- 2022

3, 24 – VI – 2022

1830 – 1915
4 Drużyna Harcerska  

Marzena Kilijanek

Elżbieta Lotko- Pikul

 

piątek 10 – IX – 2021

1, 22 – X – 2021

12 – XI -2021

3  – XII – 2021

14 – I – 2022

4, 25 – II – 2022

18  – III- 2022

8, 29 – IV – 2022

20 – V- 2022

10  – VI – 2022

1650 – 1735
5  

 

Zajęcia rozwijające kompetencje                      z j. polskiego – klasa VII – VIII SP, I- III LO

 

 

 

Agnieszka Mierzwińska- Mrugała

 

 

środa

8, 29 – IX – 2021

20  – X – 2021

10 – XI – 2021

1, 22  – XII – 2021

12  – I – 2022

2, 23 – II – 2022

16 – III- 2022

6, 27 – IV – 2022

18 – V- 2022

8 – VI – 2022

 

 

 

 

1115 – 1200

 

6 Klub Miłośników Poezji  i Teatru Agnieszka Kaszewska piątek 10 – IX – 2021

1, 22 – X – 2021

12 – XI – 2021

3 – XII – 2021

7 – I – 2022

4, 25 – II – 2022

18 – III- 2022

8, 29 – IV – 2022

20  – V- 2022

10 – VI – 2022

 

1800 – 1405

 

7 Szkolne Koło Historyczne Agnieszka Mierzwińska –               -Mrugała środa

 

15 – IX – 2021

6, 27 – X – 2021

17 – XI – 2021

8 – XII – 2021

5 – I – 2022

9 – II – 2022

2, 23 – III- 2022

13 – IV – 2022

4, 25 – V- 2022

15 – VI – 2022

1115 – 1200

 

8 Zajęcia  rozwijające kompetencje                        z j. angielskiego Małgorzata Sempioł poniedziałek 6, 27 – IX – 2021

18 – X – 2021

8, 29 – XI – 2021

20 – XII – 2021

10, 31 – I – 2022

21 – II – 2022

14 – III- 2022

4, 25 – IV – 2022

16 – V- 2022

6 – VI – 2022

    1120 –1205
9 Zajęcia rozwijające kompetencje                      z j. niemieckiego Ewa Borecka poniedziałek 6, 27 – IX – 2021

18 – X – 2021

8, 29 – XI – 2021

20 – XII – 2021

10, 31 – I – 2022

21 – II – 2022

14  – III- 2022

4, 25 – IV – 2022

16 – V- 2020

6 – VI – 2022

 

945 – 1030

 

 

10 Zajęcia rozwijające kompetencje                      z matematyki  

Justyna Pasternak

 

środa

8, 29 – IX – 2021

20  – X – 2021

10 – XI – 2021

1, 22 – XII – 2021

12– I – 2022

2, 23 – II – 2022

16 – III- 2022

6, 27 – IV – 2022

18 – V- 2022

8  – VI – 2020

1120 – 1205
11 Zajęcia rozwijające kompetencje  z zakresu przygotowania duchowego do pełnego uczestnictwa w różnych formach liturgii Kościoła                     

 

Beata Bitner – Sarna

 

 

piątek

10 – IX – 2021

1, 22 – X – 2021

12 – XI – 2021

3 – XII – 2021

7 – I – 2022

4, 25 – II – 2022

18 – III- 2022

8, 29 – IV – 2022

20  – V- 2022

10 – VI – 2022

 

 

1100 – 1145

12 Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie edukacji polonistycznej   i matematycznej Marzena Kilijanek  

poniedziałek

6, 27 – IX – 2021

18 – X – 2021

8, 29 –  XI – 2021

20  – XII – 2021

10, 31 – I – 2022

21 – II – 2022

14 – III- 2022

4, 25 – IV – 2020

16 – V- 2022

6 – VI – 2022

 

1115 – 1200

13 Zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu  chemii, fizyki

i biologii

Elżbieta Lotko -Pikul wtorek 7, 28  – IX – 2021

19 – X – 2021

9, 30  – XI – 2021

21 – XII – 2021

11  – I – 2022

1, 22 – II – 2022

15 – III- 2022

5, 26 – IV – 2022

17– V- 2022

7 – VI – 2022

1100 – 1145

 

 
Skip to content