,,#Laboratoria Przyszłości” – wrzesień

We wrześniu uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej brali udział w nowej inicjatywie „Laboratoria przyszłości”. Na lekcjach z różnych przedmiotów oraz zajęciach specjalnych grup wychowawczych korzystali z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Uczniowie poznali podstawowe elementy drukarki 3D oraz zasadę jej działania. Po raz pierwszy widzieli jak drukuje się modele 3D.

Uczniowie, którzy interesują się fotografiką mogli wykonać zdjęcia za pomocą profesjonalnego aparatu fotograficznego.

Młodsi uczniowie z klas 1-3 bawili się klockami lego, ucząc się w ten sposób rozróżniania cech wielkościowych, grupowania i przeliczania.

Wykorzystanie wymienionych pomocy dydaktycznych wpłynęło na uatrakcyjnienie procesu nauczania i rozwój zainteresowań uczniów.

Justyna Pasternak

Skip to content