Sprawozdanie z realizacji programu ,,Laboratoria Przyszłości w pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Specjalnych kontynuowano realizację Programu Laboratoria Przyszłości. Wykorzystywano pomoce dydaktyczne zakupione
w ramach programu na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, kole informatycznym, zbiórkach harcerskich oraz zajęciach specjalnych grup wychowawczych.

Najczęściej wykorzystywany jest aparat fotograficzny. Służy on do dokumentowania działań realizowanych w placówce: uroczystości i imprez szkolnych, apeli, ciekawych lekcji, zbiórek harcerskich, spacerów, konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi itp.
Zdjęcia te na bieżąco są umieszczane w zakładce Aktualności na stronie internetowej zespołu.

Wszyscy uczniowie chętnie korzystają z zestawów klocków Lego. Budują wspaniałe modele zgodnie z instrukcją, a także według własnych pomysłów. Uczą się w ten sposób logicznego myślenia, kreatywnego projektowania i programowania. Rozwijają i usprawniają swoje zdolności manualne oraz wyobraźnię przestrzenną.

Starsi uczniowie poznali działanie drukarki 3D i etapy powstawania modeli przestrzennych. Drukowali drobne modele: litery, cyfry, breloki, ozdoby świąteczne.

Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości” zwiększają atrakcyjność procesu nauczania i skuteczność rehabilitacji naszych wychowanków. Wpływają
na większą aktywność uczniów, sprzyjają odkrywaniu ich talentów, rozwijaniu zainteresowań
oraz wzajemnej komunikacji i współpracy.

Koordynator: Justyna Pasternak

Skip to content