PUNKT KONSULTACYJNY

Punkt konsultacyjny dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych

Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju zaprasza nauczycieli pracujących w szkołach ogólnodostępnych z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do współpracy
w zakresie:

– dostosowania form i metod pracy z uczniem przewlekle chorym;

– rozwiązywania problemów wychowawczych;

– pomocy w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;

– wskazania alternatywnych metod komunikacji.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny
pod numerem 41 370 34 06.

 

Kuratorium  Oświaty w Kielcach przygotowało zestawienie materiałów
do wykorzystania w bieżącej pracy nauczycieli.

 Poniżej zostały zamieszczone linki do opublikowanych informacji:

  1. Na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach:
  • Komunikat z 16 lutego br. – Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli – zasoby Platformy specjalistyczno-doradczej.

Link: https://pwpp.uksw.edu.pl/

  • Informacja z 24 stycznia 2022 r. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Szczegółowe informacje na stronach:

Link: :https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/realne-wsparcie-dla-dzieci-i-mlodziezy–dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka-800-12-12-12

Link: https://brpd.gov.pl/

  • Komunikat z 5 listopada 2021- Profilaktyka zintegrowana  w każdą pogodę. Projekt wspierania kondycji psychicznej młodzieży przez szkołę

2. Na stronie ORE:

Skip to content