PUNKT KONSULTACYJNY

Punkt konsultacyjny dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych

 

Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju zaprasza nauczycieli pracujących w szkołach ogólnodostępnych z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do współpracy
w zakresie:

– dostosowania form i metod pracy z uczniem przewlekle chorym;

– rozwiązywania problemów wychowawczych;

– pomocy w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;

– wskazania alternatywnych metod komunikacji.

 

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 41 370 34 06.

Skip to content