NIE CHCĘ, NIE LUBIĘ…

  25.10.2019r. uczniowie Zespołu uczestniczyli w zajęciach zawodoznawczych prowadzonych przez pana Marcina Radotę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju. Rozpoczęły się one od nieco przewrotnego zadania jakim było wypisanie zawodu
lub zawodów, których na pewno uczniowie nie chcieliby wykonywać.   Dzięki temu zadaniu łatwiej było na drodze eliminacji wykluczyć z własnej kariery zawodowej te dziedziny, których nie lubimy. Mimo początkowego zaskoczenia młodzież szybko przekonała się,
że jest to ciekawy sposób na dookreślenie swoich upodobań i ewentualnej ścieżki kariery zawodowej.