NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 7 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Specjalnych odbyła się akademia poświęcona 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Aby upamiętnić ten doniosły fakt historyczny, uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż słowno – muzyczny. Recytowane wiersze, śpiewane pieśni patriotyczne przypomniały nam ważne wydarzenia, począwszy od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów do dnia wolności. Niezwykle uroczysty nastrój stworzył wykonany przez uczestników hymn państwowy – Mazurek Dąbrowskiego.