FERIE 2020

Czas wolny odgrywa ważną rolę w życiu młodego człowieka, dlatego też wychowankowie przebywający podczas ferii zimowych w Zespole Szkół Specjalnych atrakcyjnie go spędzili. Mieli możliwość wzięcia udziału w różnych konkursach: Zimowy pejzaż, Płaskorzeźba z masy solnej, Coś z niczego, Karaoke, Jedzmy zdrowo i kolorowo. Mogli wykazać się swoją wiedzą rozwiązując: Krzyżówki, rebusy i zagadki na czas. Dużym powodzeniem cieszyły się dyskoteki oraz rozgrywki sportowe: Bezpieczne zabawy zimą, Turniej warcabowy. Nasi uczniowie brali również udział w spotkaniu z panem Piotrem Kaletą, buskim fotografikiem i regionalistą. Dzieci przebywające w Szpitalu ,,Górka’’ odwiedziła Gromada Zuchowa Wioska Smerfów
ze Szkoły Podstawowej w Siesławicach.