JUBILEUSZ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH w BUSKU-ZDROJU

W roku szkolnym 2020/2021 mija 90 lat funkcjonowania Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju. To piękny jubileusz!
Historia szkoły jest ściśle związana z postacią doktora Szymona Starkiewicza, założyciela Szpitala „Górka”. W 1917 roku przebywając na kuracji w Busku, doktor w pełni docenił warunki klimatyczne uzdrowiska i postanowił stworzyć tu specjalistyczną placówkę dla dzieci z gruźlicą kości z Zagłębia.
W roku 1922 rozpoczęto budowę pierwszego sanatorium dla dzieci w Polsce , a już  w 1926 roku szpital przyjął pierwszych pacjentów. Doktor Szymon Starkiewicz, który objął stanowisko dyrektora, pragnął nie tylko leczyć dzieci, ale też dać im szansę na lepsze życie, umożliwiając podjęcie nauki w Szpitalu. Misję utworzenia szkoły powierzył Eustachemu Kuroczce. Po raz pierwszy dzieci uczyły się przez cały rok szkolny 1930/31  w pięciu klasach szkoły powszechnej, jednym oddziale gimnazjum i czterech grupach przedszkolnych.
Wybuch wojny przerwał działalność szkoły, ale zaraz po wyzwoleniu została ona reaktywowana. Organizacją zajęć dydaktycznych zajęła się Wanda Starkiewiczowa.
W roku 1950 pożar szpitala na dwa lata przerwał pracę szkoły. Rozkwit działalności nastąpił
w latach 70. XX w., gdy docent Tomasz Goryński objął funkcję dyrektora szpitala.
Podobnie jak doktor Starkiewicz, uważał on, że jedną z form kompleksowej rehabilitacji jest objęcie pacjentów nauczaniem i wychowaniem. Powstało wtedy przedszkole, ośmioklasowa szkoła podstawowa oraz klasa dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Szczególną troską otaczane były dzieci leżące  po zabiegach operacyjnych, dla których organizowano nauczanie przyłóżkowe.
Tradycje zapoczątkowane w dwudziestoleciu międzywojennym kontynuowano nie tylko po wojnie, ale i w kolejnym wieku. Dzieci leczące się w szpitalu miały możliwość uczęszczania do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.
Od 2011 roku w wyniku przekształceń w działalności Szpitala „Górka”, nauczanie zostało przeniesione na oddziały. Obecnie w Zespole Szkół Specjalnych działa ośmioklasowa szkoła podstawowa i liceum. Dyrektorem jest mgr Justyna Kwiatkowska, która pełnią tę funkcję od 2000r.
W związku 90-leciem powstania Zespołu w dniu 25 czerwca 2021 roku odbyła się przepiękna jubileuszowa uroczystość połączona z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021.
W obchodach uczestniczyli uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, pracownicy Szpitala oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Powiatu Buskiego Jerzy Kolarz, Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach Irena Sobieraj, Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach Elżbieta Szczęsna-Kusak, Wiceprezes Zarządu Uzdrowisko Busko S.A. Stanisław Grzesiak, Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Busku-Zdroju Marek Arabski, Kierownik Administracji Szpitala „Górka” Adrian Jamroży, Koordynator ds. Rehabilitacji Szpitala „Górka” Marta Czajor, Pielęgniarka Oddziałowa Anna Kumoń.
W murach Szpitala, który był dziełem życia dr Szymona Starkiewicza wystąpili uczniowie
w programie artystycznym podkreślającym przywiązanie, szacunek do tradycji szkoły, dorobku byłych i obecnych pracowników Zespołu.
Nie zabrakło w tej uroczystej chwili ciepłych słów, życzeń i gratulacji od zaproszonych gości. Starosta Buski Jerzy Kolarz wręczył uczniom nagrody książkowe za wzorowe zachowanie
i aktywny udział w życiu szkoły.
Finałem jubileuszowego spotkania był tort urodzinowy oraz sto lat zaśpiewane przez wszystkich. Uczestnicy uroczystości mogli również obejrzeć pamiątkowe zdjęcia, kroniki Szkoły oraz złożyć wpis w pamiątkowej księdze.
Po zakończeniu jubileuszu na terenie szpitala nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju i opiekunowie drużyny harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku” złożyli wiązankę i zapalili znicze na grobie doktora Szymona Starkiewicza i jego żony Wandy.
Każdy jubileusz skłania do wspomnień, refleksji i myślenia o przyszłości. Mamy nadzieję,
że kolejne lata będą obfitowały w wydarzenia, którymi również będziemy mogli się poszczycić.

Autorzy: A. Mierzwińska- Mrugała, A. Kaszewska

Autor zdjęć: T. Sempioł

Skip to content