PROJEKT ,,WSPÓLNIE MOCNIEJSI- UCZYMY SIĘ PRZEZ INTEGRACJĘ”

 Celem projektu było rozwijanie umiejętności i wiedzy w różnych dziedzinach poprzez wspólną integrację. Podjęte działania sprzyjały nawiązywaniu pozytywnych relacji, budowaniu kultury grupy, wskazywaniu sposobów spędzania czasu wolnego, podejmowaniu wspólnych decyzji, rozwiązywaniu sytuacji problemowych, uczeniu wzajemnej pomocy, wzmacnianiu mocnych stron wychowanków.  W ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych zrealizowano następujące tematy: ,,Tworzymy kolorowy mural”, ,,Kreatywne zabawy z językiem”, ,,Tworzymy kartki okolicznościowe”, ,,Nasze miasto przyszłości”, ,,Magiczne szablony. Tworzenie własnych kartek okolicznościowych”, ,,Tworzenie wiosennych kwiatów z papieru”, ,,Projektowanie i prezentacja plakatu edukacyjnego”, ,,Ekologiczne miasto”. Twórczość plastyczna pobudzała wyobraźnię
i kreatywność, dawała możliwość prezentowania własnych osiągnięć na forum grupy.  
Praca w zespole wspierała budowanie zaufania i poczucia przynależności do grupy.

Organizator/Foto: Zdjęcia wykonano za pomocą aparatu fotograficznego Canon w ramach programu ”Laboratoria Przyszłości”: Anna Mazur, Iwona Klepka, Dorota Józefiak, Marta Karpowicz, Anna Fraczkiewicz, Marek Kwaśniewski

Skip to content