SZKOŁA PAMIĘTA – EDYCJA 2020

„Szkoła pamięta” to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy MEN, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w środowisku szkolnym. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych podobnie, jak w ubiegłym roku biorą w niej udział. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej
i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.
W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa,  działania realizowane w ramach akcji będą miały charakter wirtualny bądź multimedialny i były realizowane w obrębie placówki.

 

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/21

We wtorek 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie wrócili do szkoły po bardzo długiej przerwie, która zaczęła się 25 marca 2020 r. w związku z ogłoszeniem  stanu epidemiologicznego wywołanego koronawirusem.
Nauczyciele i wychowawcy zespołów klasowych przeprowadzili indywidualne rozmowy
z uczniami. Zapoznali wszystkich z procedurami funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w czasie pandemii koronawirusa.

POŻEGNANIE WAKACJI

Wakacyjny czas upłynął wszystkim w miłej atmosferze, pomimo wprowadzonych obostrzeń z powodu trwającej pandemii wywołanej przez COVID-19. Podczas letniego wypoczynku dużym zainteresowaniem cieszyły się gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Podopieczni chętnie uczestniczyli  w quizach i konkursach, np. „Bezpieczne wakacje”,
„Eko-zabawki”, „Barwne motyle”, a także „Mam talent” i „Jaka to melodia?”. W tym roku odbyły się również wybory „Miss i Mistera wakacji 2020”.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ,,ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

W dniu 2 marca w Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju, miała miejsce uroczystość poświęcona ,,Żołnierzom Niezłomnym’’. Tragiczne losy walczących zostały przedstawione
w prezentacji multimedialnej. Odbyła się również projekcja filmu ,,Żołnierze Wyklęci’’. Słowa Artura Oppmana, stały się mottem tego szczególnego dnia: ,,To co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeplata w sercu i pamięci. Dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostają. Wszystko splata się w jedną narodową pamięć. Ona przeszłości i przyszłości sięga”.

TARGI EDUKACYJNE

28.02.2020 r. Zespół Szkół Specjalnych brał udział w 16. Powiatowych Targach Edukacyjnych. Celem tego przedsięwzięcia jest zapoznanie uczniów ósmych klas szkoły podstawowej z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez  Powiat Buski. Umożliwia to młodzieży dokonanie optymalnego wyboru dalszej drogi kształcenia.

FERIE 2020

Czas wolny odgrywa ważną rolę w życiu młodego człowieka, dlatego też wychowankowie przebywający podczas ferii zimowych w Zespole Szkół Specjalnych atrakcyjnie go spędzili. Mieli możliwość wzięcia udziału w różnych konkursach: Zimowy pejzaż, Płaskorzeźba z masy solnej, Coś z niczego, Karaoke, Jedzmy zdrowo i kolorowo. Mogli wykazać się swoją wiedzą rozwiązując: Krzyżówki, rebusy i zagadki na czas. Dużym powodzeniem cieszyły się dyskoteki oraz rozgrywki sportowe: Bezpieczne zabawy zimą, Turniej warcabowy. Nasi uczniowie brali również udział w spotkaniu z panem Piotrem Kaletą, buskim fotografikiem i regionalistą. Dzieci przebywające w Szpitalu ,,Górka’’ odwiedziła Gromada Zuchowa Wioska Smerfów
ze Szkoły Podstawowej w Siesławicach. 

POZNAJĘ SAMEGO SIEBIE…

                21.02.2020r. uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej i 1-3 liceum podczas spotkania z panem Marcinem Radotą, doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju, poszerzali swoją wiedzę na temat własnych zdolności oraz temperamentu.W połączeniu z określonymi zainteresowaniami są to podstawowe elementy pozwalające wybrać wymarzony zawód. Młodzież po wypełnieniu „Karty zainteresowań”
i „Ankiety skłonności zawodowych” weryfikowała swoje plany zawodowe. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ pomogły sprecyzować lub potwierdzić zawodowe plany na przyszłość.