SPOTKANIE  Z  MIKOŁAJEM

W dniu 6 grudnia Szpital ,,Górka’’ odwiedził zacny gość, który przyniósł ze sobą prezenty. Mikołaj rozdawał je, jednocześnie pytając dzieci, czy były grzeczne w tym roku.
Miłej atmosferze towarzyszyły liczne konkursy. Wykonano pamiątkowe zdjęcia
z uczestnikami zabawy. Nasi wychowankowie doskonale bawili się i cieszyli z otrzymanych prezentów.
Uśmiech dzieci przebywających w Szpitalu, radość z otwieranej paczki z prezentami, podarowanych słodyczy – to zasługa  Darczyńców z  Huty Ostrowiec, Pana Piotra Wąsowicza, Pani Anny Brożek, Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala Rehabilitacyjnego „Górka” w Busku-Zdroju oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju.

 

 MIKOŁAJKOWY KONKURS WIEDZY O EUROPIE I UNII EUROPEJSKIEJ

Mikołajki tuż, tuż w związku z tym 2 grudnia w ramach działalności Szklonego Klubu Europejskiego  odbyła się  kolejna edycja Mikołajkowego Konkursu Wiedzy o Europie i  Unii Europejskiej. Wzięli w nim udział uczniowie starszych klas szkoły podstawowej.  
Podczas konkursu można było sprawdzić swoją  wiedzę na temat  historii i funkcjonowania Unii Europejskiej oraz kultury krajów europejskich. Uczestnicy wykazali się szeroką wiedzą
z tego zakresu. Nagrodzeni zostali dyplomami oraz drobnymi upominkami.
Serdecznie im gratulujemy.

CHCĘ, MOGĘ, POTRZEBUJĘ…

29 listopada 2019 r. młodzież z klas 7-8 szkoły podstawowej oraz 1-2 liceum wzięła udział
w zajęciach zawodoznawczych z panią Izabelą Stramską z Urzędu Pracy w Busku-Zdroju. Dzięki przygotowanemu przez nią schematowi ”Formuły wyboru zawodu” uczniowie dowiedzieli się , co należy wziąć pod uwagę, planując swój przyszły zawód.
Dyskutując na ten temat, przedstawiali swoje zainteresowania i marzenia, a następnie porównywali ze swoimi umiejętnościami i talentami oraz możliwościami zdrowotnymi.
Na koniec nauczyli się jaki wpływ na wybór zawodu może mieć lokalny i globalny rynek pracy.

CZŁOWIEK JEST CZĄSTKĄ PRZYRODY

26.11.2019 r. odbyła się prezentacja efektów projektu edukacyjnego pt. „Człowiek jest cząstką przyrody”.  Głównym celem projektu było uświadomienie uczniom  jaką rolę pełni człowiek w środowisku i jak jego działania wpływają na przyrodę.  W ramach projektu uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego mieli możliwość zobaczyć prezentację i wysłuchać ciekawych opowieści przedstawiciela Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego na temat bioróżnorodności gatunków roślinnych i zwierzęcych oraz ich przystosowaniu do zmieniającego się klimatu na Ziemi. Zaproszono również Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju, którego prelekcja dotyczyła skutków zanieczyszczeń powietrza i wody oraz działań ekologicznych, które należy podejmować, aby chronić przyrodę.
Uczniowie realizując projekt  wykonali plakat tematyczny, opracowali prezentację multimedialną oraz wzięli udział w konkursie, do którego odpowiedzi znajdowały się na tablicy w postaci ilustracji i krótkich opisów.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 7 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Specjalnych odbyła się akademia poświęcona 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Aby upamiętnić ten doniosły fakt historyczny, uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż słowno – muzyczny. Recytowane wiersze, śpiewane pieśni patriotyczne przypomniały nam ważne wydarzenia, począwszy od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów do dnia wolności. Niezwykle uroczysty nastrój stworzył wykonany przez uczestników hymn państwowy – Mazurek Dąbrowskiego.

#SZKOŁA PAMIĘTA

 

Zespół Szkół Specjalnych w Busku- Zdroju
włączył się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.
Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę upamiętniania, pielęgnowania pamięci o ważnych postaciach związanych
z historią danego miejsca, regionu w związku ze zbliżającymi się dniami, w których
w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych.
W ramach przedsięwzięcia uczniowie Zespołu Szkól Specjalnych w Busku- Zdroju  wraz
z dyrektorem Justyną Kwiatkowską, dyrektorem Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego  „Górka” w Busku- Zdroju Markiem Arabskim i opiekunami Drużyny Harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku” odwiedzili grób dr Szymona Starkiewicza, założyciela szpitala. Uczniowie jak co roku posprzątali grobowiec, zapalili znicze i złożyli okolicznościową wiązankę.
Zapalili również znicze na grobie Żołnierzy Wojska Polskiego – bohaterów walczących
o wolność w 1939 r. oraz odwiedzili groby zmarłych nauczycieli szkoły. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich zasług, a zarazem niecodzienną lekcją historii szkoły i Buska.  

 

                                                                                                               

CO WARTO ZWIEDZIĆ W NIEMCZECH I W WIELKIEJ BRYTANII?

W dniu 5.11.2019 r. odbyło się podsumowanie językowego projektu edukacyjnego 
„Co warto zwiedzić w Niemczech i w Wielkiej Brytanii?”. Młodzież ucząca się w Zespole Szkół Specjalnych przygotowała prezentacje multimedialne przedstawiające najciekawsze miejsca w obydwu krajach. Zaprezentowano znane zabytki m.in. Bramę Brandenburską  w Berlinie, Big Bena w Londynie, gotycką katedrę w Kolonii. Omówiono jeden z większych portów na świecie w Hamburgu, Buckingham Palace, największy na świecie pałac królewski pełniący funkcję siedziby monarszej. Biorąc pod uwagę aspekt krajoznawczy w prezentacji umieszczono uznawany za najbardziej znany z atrakcji turystycznych Niemiec zamek Neuschwanstein, Stonehenge – jedną   z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych. Zaprezentowano również  najwyższy niemiecki szczyt górski  Zugspitze (2962 m n.p.m.) w Garmisch-Partenkirchen, jedno z najpiękniejszych jezior w Europie – Jezioro Bodeńskie, legendarną skałę Loreley, będący na liście UNESCO most linowy Carrick-a-Rede i wiele innych. W trakcie prezentacji uczeń wskazywał na mapie omawiane  atrakcje turystyczne.
Ostatnim elementem spotkania był konkurs na podanie nazw miejsc zawartych
w prezentacjach. Za prawidłowe odpowiedzi uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody przekazane przez Starostę Buskiego. Nauczyciele składają podziękowania wszystkim wychowankom za udział w projekcie.

NIE CHCĘ, NIE LUBIĘ…

  25.10.2019r. uczniowie Zespołu uczestniczyli w zajęciach zawodoznawczych prowadzonych przez pana Marcina Radotę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju. Rozpoczęły się one od nieco przewrotnego zadania jakim było wypisanie zawodu
lub zawodów, których na pewno uczniowie nie chcieliby wykonywać.   Dzięki temu zadaniu łatwiej było na drodze eliminacji wykluczyć z własnej kariery zawodowej te dziedziny, których nie lubimy. Mimo początkowego zaskoczenia młodzież szybko przekonała się,
że jest to ciekawy sposób na dookreślenie swoich upodobań i ewentualnej ścieżki kariery zawodowej.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, pedagogów oraz pracowników oświaty. Z tej to okazji w dniu 14 października w naszej szkole odbyła się akademia. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście – Starosta Powiatu Buskiego Jerzy Kolarz, Ordynator Oddziału III Dorota Kulińska-Książek, Pielęgniarka Oddziałowa Rozalia Rusiecka,  Kierownik Administracyjny  Adrian Jamroży.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Justyna Kwiatkowska serdecznie przywitała wszystkich obecnych. W swoim wystąpieniu złożyła podziękowania nauczycielom
i wychowawcom  za pracę oraz życzyła sukcesów w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia. Następnie głos zabrał Pan Jerzy Kolarz, który złożył życzenia wszystkim pracownikom.  Uczniowie Zespołu poprzez recytowane wiersze i śpiewane piosenki przekazali pedagogom najlepsze życzenia.

BEZPIECZNIE NA CO DZIEŃ

W dniu 7.10.2019 r. w Zespole Szkół Specjalnych odbyło się podsumowanie projektu edukacyjno-wychowawczego „Bezpiecznie na co dzień” realizowanego z grupą uczniów
z klas IV-VIII szkoły podstawowej i  klasy I szkoły ponadpodstawowej.
Głównym założeniem podjętych działań  było upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach
z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w codziennym życiu oraz kształcenie właściwych zachowań  w obliczu zagrożenia. Cały projekt został podzielony na cztery moduły,
tj. „Bezpieczna droga do szkoły”, „Stop uzależnieniom”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Stop cyberprzemocy”.  Do najważniejszych zadań projektowych podjętych przez podopiecznych należało: zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju,  przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wzięcie udziału w zajęciach z profilaktyki uzależnień  
i cyberprzemocy, a także przygotowanie tematycznych plakatów.
Opracowana prezentacja multimedialna była efektem trzytygodniowej pracy naszych uczniów. Jej tematyka uświadomiła wszystkim jak ważną sprawą jest bezpieczeństwo
w życiu każdego z nas.