ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019  

Bo wakacji nadszedł czas – tak mówią słowa piosenki wyśpiewanej przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych na zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Krótkim programem artystycznym uczniowie podziękowali swoim nauczycielom za przekazaną wiedzę, cierpliwość oraz trud wychowania. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Dyrektor Szpitala ,,Górka” Pan Marek Arabski, Koordynator ds. Rehabilitacji Pani Marta Czajor, Pielęgniarka Oddziałowa Pani Rozalia Rusiecka oraz rodzice naszych uczniów. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Pani Justyna Kwiatkowska podziękowała wszystkim
za wspólną pracę oraz życzyła uczniom i nauczycielom bezpiecznych i słonecznych wakacji.
Na zakończenie Pani Dyrektor poczęstowała uczniów słodyczami.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole przystąpiło do XI edycji Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” uzyskując certyfikat potwierdzający udział w tym projekcie.
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to organizowana przez markę Kubuś ogólnopolska akcja edukacyjna skierowana do przedszkoli w całej Polsce.
Celem programu było zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku do przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu.
Dzieci uczestniczyły w cyklu 6 spotkań zorganizowanych w oparciu  o scenariusze przesłane przez organizatorów programu. Otrzymały również  Karty Sprawności ,,Kubusiowego Przyjaciela Natury”. Podczas realizacji zadań wykazały się dużym zaangażowaniem
i świetnie się bawiły.

BEZPIECZNE WAKACJE- SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

W piątek 14.06.2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne przygotowane przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju.
Celem akcji było poszerzenie wiedzy uczniów  na temat  bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. W trakcie prelekcji omówiono właściwe zachowania w sytuacjach zagrożenia. Przypomniano numery telefonów alarmowych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Niebywałą atrakcją okazał się pokaz sprzętu gaśniczego. Podsumowaniem  spotkania były wspólne zdjęcia i podziękowania.

SPOTKANIE Z LEKARZEM WETERYNARII

            W czwartek 13.06 bieżącego roku odbyło się spotkanie uczniów młodszych klas Szkoły Podstawowej z lekarzem weterynarii Panem Mateusz Majką. Pan Mateusz opowiedział nam w jaki sposób należy dbać o swoich pupilków. Udzielił cennych rad jak zachować się w kontaktach z obcymi zwierzętami. Opowiedział nam także o swojej działalności w klubie łowieckim ,,Łoś”. Dowiedzieliśmy się, że myślistwo to nie tylko polowanie na zwierzynę leśną. Myśliwi czuwają nad pogłowiem, czyli liczebnością danego gatunku, jeśli okaże się, że liczba danego gatunku zmniejsza się wskutek kłusownictwa bądź choroby – myśliwi podejmują mozolną pracę nad odrodzeniem zagrożonego gatunku.

KONKURS PLASTYCZNY ,,ECO-PLAKAT”

     Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju cyklicznie biorą udział w programie poświęconym ochronie  środowiska naturalnego oraz  uświadamiania potrzeby segregowania odpadów.  Tegoroczna edycja konkursu plastycznego nosiła tytuł
,,ECO-PLAKAT”. Podopieczni zaprezentowali cztery kompozycje, z czego dwie – autorstwa Kingi Rudnik i Kingi Sobczyk – otrzymały wyróżnienia. Popularyzacja zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży przyczynia się  do zwiększonej wrażliwości
i odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę. Gratulujemy wszystkim uczestnikom
i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Mazur

SPACER JĘZYKOWY

W drugim tygodniu czerwca 2019 r. w ramach działań dodatkowych nauczycieli Zespołu Języków Obcych przeprowadzono „Spacer językowy” po parku zlokalizowanym przy Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” w Busku-Zdroju.
Celem zorganizowanej  przechadzki było nie tylko zapoznanie uczniów z nazewnictwem flory i fauny w języku angielskim i języku niemieckim, ale także zwrócenie uwagi na jej aspekt zdrowotny. Położenie szpitala z pewnością sprzyja szybszemu powrotowi do zdrowia i sprawności fizycznej, zwłaszcza o tej porze roku. Młodzież z klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz gimnazjum, poznając i powtarzając słownictwo, miała okazję zobaczyć pasące się konie, brzozę, lawendę, stokrotkę czy lipę. Uczniowie zrelaksowani i dotlenieni powrócili do swoich sal.

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Rekrutacja do pracy niestraszna jest, gdy z panem Marcinem zrobimy test.

Zajęcia zawodoznawcze pozwoliły młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Specjalnych
w Busku oswoić się z zasadami rekrutacji do pracy i odkryć swoje mocne strony.

ZDROWE WAKACJE

          W piątek 7.06.2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z pracownikami Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju pod hasłem ,,Zdrowe wakacje – czyli jak bezpiecznie przetrwać wakacje”.

             Zaproszone Panie przestrzegały uczniów przed niebezpieczeństwami czyhającymi
na nich podczas letniego wypoczynku. Omówiły właściwe postępowanie w przypadku ukąszeń i oparzeń słonecznych. Zwróciły również uwagę na właściwe przechowywanie żywności oraz stosowanie zasad higieny osobistej.

            Serdecznie dziękujemy za cenne rady.

BEZPIECZNE WAKACJE

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów zorganizowano spotkanie edukacyjno-informacyjne  z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. Tematem spotkania było utrwalenie i poszerzenie wiedzy na temat  bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Przytoczono sytuacje jakie mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu podczas wakacyjnych wyjazdów, zabaw oraz czasu spędzanego w domu. Zwrócono także uwagę na niebezpieczeństwa jakie niesie
ze sobą Internet oraz zamieszczanie różnych informacji na portalach społecznościowych.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie podczas tegorocznych wakacji  wykażą się rozwagą
i odpowiedzialnością.

KARTKA Z WAKACJI

6 czerwca 2019 r. uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie literackim,
w którym mogli wykazać się talentem w układaniu poetyckich pozdrowień z wakacji. Mistrzowie słowa otrzymali gratulacje od koleżanek i kolegów oraz drobne upominki.