Sprawozdanie z realizacji programu ,,Laboratoria Przyszłości” w drugim półroczu roku szkolnego 2023/2024

W drugim półroczu roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Specjalnych kontynuowano realizację Programu Laboratoria Przyszłości. Wykorzystywano pomoce dydaktyczne zakupione
w ramach programu na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, kole informatycznym, zbiórkach harcerskich oraz zajęciach specjalnych grup wychowawczych.
Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” pomogła uczniom w rozpoznawaniu swoich własnych uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Nauczyciele dzięki wykorzystaniu pomocy  mogli zwiększyć atrakcyjność prowadzonych zajęć.

Aparat fotograficzny wykorzystywano do dokumentowania działań realizowanych w placówce: uroczystości i imprez szkolnych, apeli, ciekawych lekcji, zbiórek harcerskich, spacerów, konkursów, spotkań z strażakami i policjantami.
Zdjęcia te na bieżąco są umieszczane w zakładce Aktualności na stronie internetowej zespołu.

Wszyscy uczniowie korzystali z zestawów klocków Lego.

Uczniowie klas IV-VIII dowiedzieli się jak przygotować drukarkę 3D do pracy oraz jak przeprowadzić konwersję modeli trójwymiarowych na język drukarki 3D.

Koordynator: Justyna Pasternak

Skip to content