KOŁO INFORMATYCZNE

Opiekunem koła jest Justyna Pasternak.
Udział w zajęciach koła sprzyja rozwojowi aktywności poznawczej i twórczej uczniów oraz rozwijaniu umiejętności posługiwania się programami komputerowymi. Na zajęciach uczniowie poszerzają i pogłębiają wiedzę zdobytą na lekcjach informatyki.
Koło informatyczne funkcjonuje w naszej szkole od czasu, gdy pojawiły się w niej pierwsze komputery. Jest więc jednym z najstarszych koł zainteresowań. Jednym z najstarszych i najbardziej popularnych tym, w którym zawsze brakuje miejsc przy komputerach.
Tematyka koła obejmuje znajomość zasad bezpiecznego posługiwania się komputerem i oprogramowaniem, praktyczne zastosowanie komputera do tworzenia rysunków, tekstów i prezentacji multimedialnych oraz korzystanie z usług internetowych.
Zajęcia koła są bezpieczną formą spędzania wolnego czasu w znacznym stopniu uwzględniającą oczekiwania uczniów.

Skip to content