Zespół Szkół Specjalnych 

nauczanie to nasza pasja

 

Zespół Szkół Specjalnych jest placówką oświatową zorganizowaną przy Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku Zdroju.

Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Buski a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

W skład Zespołu wchodzą:

1)     Przedszkole Specjalne,

2)     Szkoła Podstawowa Specjalna,

3)     Gimnazjum Specjalne Nr 1,

4)     VI Liceum Ogólnokształcące Specjalne,

5)     Specjalny Zespół Pozalekcyjny Zajęć Wychowawczych.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna Zespołu obejmuje zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi dzieci – pacjentów Szpitala – poddane leczeniu szpitalnemu, ambulatoryjnemu lub rehabilitacji, u których stwierdzono różne dysfunkcje,
w tym dzieci z niepełnosprawnościami stwierdzonymi na podstawie orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Placówka zapewnia bezpłatne nauczanie i realizuje określone dla szkół ogólnodostępnych
i specjalnych programy przedmiotów obowiązkowych i ramowy plan nauczania. Organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów (koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze). W Zespole działa również Samorząd Uczniowski. Dzieci i młodzież mogą korzystać z bogatego księgozbioru w bibliotece i komputerów z dostępem do Internetu.