Zespół Szkół Specjalnych 

nauczanie to nasza pasja

 

Zespół Szkół Specjalnych jest placówką oświatową zorganizowaną przy Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku Zdroju.

Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Buski a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

W skład Zespołu wchodzą:

1)    Szkoła Podstawowa Specjalna,

2)   VI Liceum Ogólnokształcące Specjalne,

3)   Specjalne Grupy Wychowawcze.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna Zespołu obejmuje zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi dzieci – pacjentów Szpitala – poddane leczeniu szpitalnemu, ambulatoryjnemu lub rehabilitacji, u których stwierdzono różne dysfunkcje,
w tym dzieci z niepełnosprawnościami stwierdzonymi na podstawie orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Placówka zapewnia bezpłatne nauczanie
i realizuje określone dla szkół ogólnodostępnych i specjalnych programy przedmiotów obowiązkowych i ramowy plan nauczania. Organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie
z potrzebami i zainteresowaniami uczniów (koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze). Dzieci i młodzież mogą korzystać z bogatego księgozbioru w bibliotece i komputerów
z dostępem do Internetu.

Skip to content