,,#Laboratoria Przyszłości”- maj

W miesiącu maju wykonywano zdjęcia aparatem Canon z akademii z okazji Święta Konstytucji
3 Maja, Dnia Matki, konkursów szkolnych oraz z zajęć specjalnych grup wychowawczych i lekcji
w szkole (zdjęcia znajdują się w zakładce Aktualności). Uczniowie budowali z klocków lego modele związane z tematem zajęć. Na kole informatycznym drukowali zakładki.

Specjalne grupy wychowawcze – Dzień Flagi
Doradztwo zawodowe – Umiejętności interpersonalne pomagają w życiu.

Justyna Pasternak

Skip to content