KONKURS CHEMICZNY

W środę 11.01.2023 r. uczniowie klas VII i VIII mieli możliwość sprawdzić  swoją wiedzę z chemii w konkursie pt. „Składniki powietrza i przemiany jakim ulegają”.  Pytania konkursowe dotyczyły właściwości fizycznych i chemicznych takich substancji jak: azot, tlen, tlenek węgla(IV), gazy szlachetne oraz para wodna. Młodzież mogła również wykazać się znajomością  przyczyn
i skutków zanieczyszczeń powietrza oraz wskazać reakcje jakim ulegają pierwiastki i związki chemiczne występujące w atmosferze.
Organizator/ Zdjęcia zrobiono aparatem fotograficznym w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości”: Elżbieta Lotko-Pikul

Skip to content